A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :


A1. Ayhan S., Özmen S., Sarıgüney Y., Latifoğlu O., Atabay K., “Reconstruction of the medial canthal region with the triple-flap technique”, Ann Plast Surg, 47, 354-5 (2001).

A2. Yavuzer R., Uluoğlu Ö., Sarı A., Boyacıoğlu M., Sarıgüney Y., Latifoğlu O., Çelebi M.C. “Cerebriform fibrous proliferation vs. proteus syndrome”, Ann Plast Surg, 47, 669-72 (2001).

A3. Demirtaş Y., Fındıkçıoğlu K., Sarıgüney Y., Uygur Ş., Çelebi C. “Re: intractable contact dermatitis after abdominoplasty”, Dermatol Surg, 30, 1070-1 (2004)

A4. Demirtaş Y., Sarıgüney Y., Çukurluoğlu O., Ayhan S., Çelebi C. “Nipple piercing: it is wiser to avoid in patients with hyperprolactinemia”, Dermatol Surg, 30, 1184 (2004).

A5. Demirtaş Y., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Ayhan S., Latifoğlu O. “Cadaveric fascia temporalis graft for pulley reconstruction”, Plast Reconstr Surg, 114, 1021-2 (2004).

A6. Sarıgüney Y., Demirtaş Y., Fındıkçıoğlu F., Ayhan S., Latifoğlu O., Çenetoğlu S., Çelebi C. “Proper timing of breast reduction during the menstrual cycle”, Ann Plast Surg, 53, 528-31 (2004).

A7. Demirtaş Y., Ayhan S., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Çukurluoğlu O., Latifoğlu O., Çenetoğlu S. “Distally based lateral and medial leg adipofascial flaps: need for caution with old diabetic patients”, Plast Reconstr Surg, 117, 272-6 (2006).

A8. Sarıgüney Y., Demir Y., Kandal S., Özmen S., Latifoğlu O. “Vertically split merocel tampon has advantages in nasal packing”, Plast Reconstr Surg, 117, 1646-7 (2006).

A9. İmren Y, Selek H, Zor H, Bayram H, Ereren E, Taşoğlu İ, Sarıguney Y. "The management of complicated sternal dehiscence following open heart surgery", Heart Surg Forum, 9(6):E871-5 (2006).

A10. Sarıgüney Y., Demir YH., Yavuzer R., Elmas Ç., Atabay K. “Scar tissue graft as a filler for soft tissue augmentation. Aesthetic Plast Surg, 31(6), 692–6 (2007).

A11. Sarıgüney Y., Ayhan S., Eryilmaz T. “Chest wall deformity following tissue expansion: a case report”, Scand J Plast Reconstr Surg Hand Surg, 42(2), 108-9 (2008).

A12. Sarıguney Y., Yavuzer R., Elmas Ç., Yenicesu İ., Bolay H., Atabay K. “Effect of platelet-rich plasma on peripheral nerve regeneration” J Reconstr Microsurg, 24(3), 159-67 (2008).
 

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

B1. Tuncer S., Ayhan S., Fındıkçıoğlu K, Sarıgüney Y. “Segmental resection and free fibula flap reconstruction for the definitive treatment of mandibular fibrous dysplasia,” 73rd ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October, 9-13, 2004.

B2. Ayhan S., Demirtaş Y., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Latifoğlu O., Çenetoğlu S. “Proper timing of breast reduction during the menstrual cycle”, 15th EURAPS Annual Meeting Genoa, Italy, May 27-29, 2004.

B3. Demirtaş Y., Ayhan S., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Çukurluoğlu O., Latifoğlu O., Çenetoğlu S. “Distally based lateral and medial leg adipofascial flaps: need for caution with old and diabetic patients”, 73rd ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October, 9-13, 2004.

B4. Latifoğlu O., Demirtaş Y., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Ayhan S. “Cadaveric fascia temporalis graft for pulley reconstruction”, 73rd ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October, 9-13, 2004.

B5. Demirtaş Y., Ayhan S., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Latifoğlu O., Çenetoğlu S., Çelebi C. “Proper timing of breast reduction in menstrual cycle”, 73rd ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Philadelphia, USA, October, 9-13, 2004.

B6. Kandal S., Ayhan S., Sarıgüney Y., Tuncer S., Fındıkçıoğlu F. “Thoracodorsal artery perforator flap for the treatment of the axillary hidradenitis suppurativa,” 74th ASPS PSEF ASMS Scientific Meeting Chicago, USA, September 9-13, 2005.

B7. Ayhan S., Tuncer S., Sarıgüney Y., Kandal S. “Thoracodorsal artery perforator flap: a versatile flap coverage for various soft tissue defects,” 3rd Congress of the World Society for Reconstructive Microsurgery, Buenos Aires, Argentina, October 23-26, 2005.

B8. Sarıgüney Y., Ayhan S., Tuncer S., Demir HY. “Reconstructıon of the postburn breast deformıty usıng thoracodorsal artery perforator flap”, 10th International Course on Perforator Flaps, Ankara, September 6–9, 2006.

C. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

C1. Yavuzer R., Sarı A., Sarıgüney Y., Latifoğlu O., Atabay K. “Hastanız ne düşünüyor?”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 9, 132-6 (2001).

C2. Ayhan S., Sarıgüney Y., Sarı A., Şahin F., Çavuşoğlu T., Çelebi MÇ. “Göğüs duvarı primitif nöroektodermal tümörü: olgu sunumu”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 10, 57–60 (2002).

C3. Menteş B., Sarıgüney Y., Yusufzade K., Oğuz M., Yılmaz E. “Köpek ısırması sonrası gelişen anal inkontinans vakasında gluteus maksimus transpozisyon flebi ile neosfinkter oluşturulması: olgu sunumu”, Gazi Medical Journal, 14, 143-6 (2003).

C4. Sarıgüney Y., Demir Y., Ekinci Ö., Ayhan S., Latifoğlu O., Uluoğlu Ö. “Ayak bileğinde pigmente villonodüler sinovit: olgu sunumu”, Gazi Medical Journal, 16, 131-5 (2005).

C5. Sarıgüney Y., Ayhan S., Tuncer S. “Yanığa bağlı meme deformitelerinin onarımında torakodorsal arter perforatör flebinin kullanımı”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Dergisi, 14, 18-22 (2006).

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Sarı A., Ayhan S., Başterzi Y., Özmen S., Sarıgüney Y., Latifoğlu O., Çenetoğlu S. “Kliniğimizde el yaralanmalarının profili ve mikrocerrahinin yeri: 5 yıllık değerlendirme”, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, 41, Bolu, 2001.

D2. Sarı A., Ayhan S., Sarıgüney Y., Şahin F., Çavuşoğlu T., Çelebi M.C. “Göğüs duvarı primitif nöroektodermal tümörü”, 23. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 129-130, İstanbul, 2001.

D3. Sarıgüney Y., Ayhan S., Demirtaş Y., Biri A., Başterzi Y., Bayramoğlu Ö., Latifoğlu O., Güner H., Çenetoğlu S. “Ölümcül nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: iki olgu sunumu”, 1. Ulusal Kuzey Kıbrıs Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 19, Lefkoşa, 2003.

D4. Sarıgüney Y., Menteş B., Oğuz M., Yılmaz E., Çelebi M.C. “Köpek ısırması sonrası gelişen anal inkontinans olgusunda bilateral gluteus maksimus kas flebi ile yeni sfinkter oluşturulması”, 25. Ulusal Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kongresi, 66-67, Samsun, 2003.

D5. Demirtaş Y., Ayhan S., Sarıgüney Y., Fındıkçıoğlu F., Çukurluoğlu O., Latifoğlu O., Çenetoğlu S. “Distal bazlı lateral ve medial bacak adipofasyal flepleri: yaşlı ve diabetik hastalarda dikkat”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 72-73, Ankara, 2004.

D6. Tuncer S., Ayhan S., Fındıkçıoğlu K., Sarıgüney Y., Küçüködük İ. “Mandibular fibröz displazinin tedavisinde segmental rezeksiyon ve vaskülarize fibula ile rekonstrüksiyon”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 208-209, Ankara, 2004.

D7. Sarıgüney Y., Demirtaş Y., Fındıkçıoğlu F., Ayhan S., Latifoğlu O., Çenetoğlu S., Çelebi M.C. “Meme küçültmenin menstrüel döngüde doğru zamanlanması”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 91, 2004.

D8. Tuncer S., Ayhan S., Sarıgüney Y., Yamaç D., Üner A. “Mastektomi yapılan hastaların meme rekonstrüksiyonu hakkındaki bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi”, 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 117-118, Ankara, 2004.

D9. Demirtaş, Y., Sarıgüney, Y., Ayhan, S., Onan, A., Latifoğlu, O.: “Kolon perforasyonu tanısı koyduran retrograd nekrotizan yumuşak doku enfeksiyonu: olgu sunumu” 26. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 229, Ankara, 2004

D10. Sarıgüney Y., Tuncer S., Ayhan S. “Yanığa bağlı gelişen geç dönem meme deformitelerinin torakodorsal arter perforatör flep ile rekonstrüksiyonu”, Türkiye Yanık ve Yangın Afetleri Derneği Üçüncü Kongresi, 34, Ankara, 2005.

D11. Sarıgüney Y., Demir Y., Yavuzer R., Elmas Ç., Atabay K. “Dermis ve skar dokusundan elde edilen greftlerin dolgu amaçlı kullanımlarında kalıcılıklarını karşılaştırılması”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 93-94, Konya, 2005.

D12. Sarıgüney Y., Demir Y., Ayhan S., Latifoğlu O. “Ayak bileğinde pigmente villonodüler sinovit: olgu sunumu”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 250-251, Konya, 2005.

D13. Sarıgüney Y., Özmen S., Güçlü T., Ayhan S., Çenetoğlu S. “Pincer nail deformitesinin dermal greft tekniği ile tedavisi: klinik deneyimlerimiz”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 116, Konya, 2005.

D14. Kandal S., Sarıgüney Y., Tuncer S., Fındıkçıoğlu F., Ayhan S. “Tekrarlayan aksiller hidradenitis süpürativa vakalarında torakodorsal arter perforatör flebinin kullanımı”, 27. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, Konya, 172-173, 2005.

D15. Tuncer S., Ayhan S., Sariguney Y., Kandal S. “Vertikal mastopekside ideal meme şeklini ararken: Alt kutup üçgen ilerletme flebi”, Estetik ve Rekosntrüktif Meme Cerrahisi Sempozyumu, Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Derneği Kış Sempozyumu, Ilgaz, Türkiye, 2005.

D16. Sarıgüney Y., Özmen S., Demir H.Y, Kandal S. “İzole zigomatik ark kırıklarının elevasyon ve stabilizasyonu için çelik tel kullanımı” 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 157, Ankara, 2006.

D17. Sarıgüney Y., Ayhan S., Tuncer S., Demir H.Y. “Yanığa bağlı gelişen geç dönem meme deformitelerinin torakodorsal arter perforatör flep ile rekonstrüksiyonu” 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 241, Ankara, 2006.

D18. Sarıgüney Y., Ayhan S., Eryılmaz T. “Meme rekonstrüksiyonu için kullanılan doku genişleticiye bağlı göğüs duvarı deformitesi: olgu sunumu”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 247, Ankara, 2006.

D19. Sarıgüney Y., Demir HY, Kandal S., Özmen S., Latifoğlu O. “Burun tamponu olarak uzunlamasına ikiye bölünmüş merocel kullanımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 276-277, Ankara, 2006.

D20. Sarıgüney Y., Özmen S., Kandal S., Demir H.Y. “Semer burun deformitesinin rekontrüksiyonunda makrotia redüksiyonundan elde edilen kıkırdak greftlerinin kullanımı”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 279-280, Ankara, 2006.

D21. Sarıgüney Y., Yavuzer R., Elmas Ç., Yenicesu İ., Bolay H., Atabay K. “Trombositten zengin plazma’nın sinir rejenerasyonu üzerine etkisi”, 28. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 315-316, Ankara, 2006.

D22. Uygur Ş., Çukurluoğlu O., Sarıgüney Y., Özmen S., Yavuzer R. “Kranial kemik defektlerinde bir tedavi algoritma önerisi” 29. Türk Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ulusal Kongresi, 35, Ankara, 2007.
 

Anasayfa