KARIN GERME AMELİYATI (Abdominoplasti)

 

Karın germe ameliyatı, orta ve alt karın bölgesinde bulunan yağ fazlalığının ve sarkık haldeki derinin alındığı ve karın kaslarının gerilerek sağlamlaştırıldığı bir cerrahi girişimdir. Karın germe ameliyatı bir şişmanlık tedavisi değildir. Şişman kişiler bu cerrahi girişimden önce verebilecekleri miktarda kilo vermelidirler. En ideal hastalar doğum yapmış, başka doğum yapmayı planlamayan ve karın alt bölgesinde sarkma olan hastalardır. Karın germe ameliyatı için plastik cerrahlar tarafından kullanılan pek çok teknik vardır. Kabaca mini-karın germe ve tam karın germe olarak sınıflandırılabilecek iki temel yöntem vardır. Mini karın germe ameliyatında göbeğin doğal yapısı bozulmaz ve göbeğin altındaki kısım çıkartılarak üstü için ek olarak liposuction uygulanır. Uygun hastalarda uygulandığında ameliyat sonrası iyileşme dönemi daha kısa olacağından öncelikle tercih edilen bir yöntemdir. Bunun yanında deri sarkıklığı göbek üzerine uzanan hastalarda göbeği yeniden oluşturduğumuz tam karın germe ameliyatına ihtiyaç duyulur. Her iki yöntemde de karın alt kısmında mayo ya da iç çamaşırı içerisine saklanabilecek uzunca bir iz kalmaktadır. İzlerin ne ölçüde kalacağını önceden kestirmek mümkün değildir fakat sezaryen ameliyatı geçiren hastaların mevcut izlerinden daha belirgin olacağı kesindir. Çünkü karın germe ameliyatında sezaryene oranla gerginlik mevcuttur ve bu kalacak izlerin fazla olmasına neden olur. Karın germe ameliyatı, diğer vücut hatlarına yönelik düzeltme ameliyatları ile birlikte yapılabilir.

 Ameliyat öncesinde size uymanız gereken bazı noktaları hatırlatılacaktır. Özellikle eğer sigara içiyorsanız, buna ameliyattan iki hafta öncesinden iki hafta sonrasına kadar ara vermelisiniz. Bu dönemde güneşte fazla kalmamalısınız. Eğer kullanıyorsanız E vitamini ve aspirine bu dönemde ara veriniz ve ameliyat öncesi ağır diyet rejimlerinden kaçınınız. Soğuk algınlığı ya da başka bir enfeksiyon ameliyatın ertelenmesine sebep olabilir.

 Ameliyat öncesi yapılacak işlemin detaylarının planlanması için odanızda bir çizim yapılacaktır. Bunu takiben ameliyat öncesi ve sonrasının kıyaslanmasında gerekli olan fotoğraf çekimleri tamamlanacaktır.

Ameliyat sırasında genellikle ilk gün kullanılmak üzere idrar sondası uygulanmaktadır. Ayağa kalkmanızı takiben idrar sondası çekilecektir. Ameliyat, işleme bağlı olarak 2–4 saat sürebilir. Sıklıkla iç çamaşırı altında gizlenebilen ve göbeğin 8–10 cm altında ve kıllı bölgenin üzerinde kalan bir kesi hattı yapılır. Göbek çevresine cerrahın tercihine göre ikinci bir kesi yapılır. Ameliyat bittikten sonra kesi hattı derialtından gizli dikiş ile kapatılır ve pansumanlar ile örtülür. Bölgede toplanacak fazla sıvıyı emmek için dren adı verilen bir ya da iki tüp yerleştirilebilir.

Ameliyat sonrası dönemde V pozisyonu olarak adlandırdığımız bir pozisyonda yatmanız sağlanacak, böylece ameliyat bölgenizde oluşacak gerginlik azaltılmaya çalışılacaktır. Bu pozisyon belinizden itibaren gövdenizin 45 derece yükseltildiği pozisyondur. Zaman zaman bacaklarınızı kırarak gövdenize yaklaştırmanıza, aynı anda belden itibaren gövdenizi yatar duruma getirmenize müsaade edilir. Ameliyat sonrası ilk saatlerden itibaren bacaklarınızı sık sık hareket ettirmeniz istenir.

 Ameliyat sonrası karnınızı kavrayan bir karın korsesi uygulanacaktır. Basıncı ayarlanabilen bu korse ameliyat bölgenizin hareketsiz kalmasına ve şişmesinin engellenmesine katkı sağlamak amacıyla kullanılır. Ameliyat sonrası ilk saatlerde bir şey yemenize izin verilmez. Genellikle ilk beslenme sıvı gıdalarla olur. Rahat gaz çıkarabildikten sonra yumuşak gıdalarla beslenmeye geçilir. Ameliyat sonrası ilk haftalarda genellikle öğün sayısını artırmanız ve miktarı kısıtlı tutmanız, gaz yapıcı gıdalardan kaçınmanız gerekmektedir.

İlk birkaç gün karın bölgesinde şişlik ve ağrı olabilir. Fakat bu ağrı ilaçlar ile kontrol altına alınabilir. İlk günlerde ayağa kalktığınızda dik yürümeniz ve gerinmeniz doğru olmaz. Karnınızdaki gerginlik nedeniyle hafifçe eğilmeniz yararlı olur.

Drenler ortalama 1–3 gün sonra alınır. Derialtından gizli dikiş olarak uygulanan eriyebilir dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Ortalama 1–3 gün hastanede kalmanız gereklidir. Kendinizi eskisi gibi hissetmeniz birkaç ay alabilir. Günlük yaşantınıza 1–2 hafta içinde, işinize 2–4 hafta sonra dönebilirsiniz. Genellikle ilk hafta ameliyat bölgenizi ıslatmadan yarım duşlar almanıza izin verilir. İkinci haftadan itibaren tam duş alınabilir. dördüncü haftadan önce havuz ve denize girmenize izin verilmez. Ameliyattan sonra altı hafta boyunca sauna, solarium, buhar banyosu, güneş banyosu ve ağır sporlar sakıncalıdır.

 Yara izi ilk 3–6 ay kötüye gidermiş gibi görülebilir ama bu normaldir, izlerin düzleşmesi ve solması 9 ay ila 1 yıl alabilir. Tamamen yok olmamasına rağmen iz iç çamaşırı altında dahi kolayca saklanabilir.

Ameliyatın Riskleri

Kanama: Sık rastlanmasa da operasyon sırasında ya da sonrasında karşılaşılması olasılığı vardır. Postoperatif kanama olduğunda, biriken kanın acil drenajı ve kan transfüzyonu gerekebilir. Ameliyattan on gün öncesinden başlayarak aspirin ya da antinflamatuvar tedaviler almayınız, çünkü bu kanama riskini artırabilir.

Enfeksiyon: Bu tip cerrahi girişim sonrası enfeksiyon olağan değildir. Ameliyatı takiben enfeksiyon gelişirse antibiyotikleri içeren tedavi ya da ek cerrahi girişim gerekebilir.

Cilt duyusunda değişiklik: Karın germe sonrası alt karın bölgesinde azalmış (ya da kaybolmuş) cilt duyusu tam olarak geri dönmeyebilir.

Vücut hatlarında düzensizlikler: Karın germe sonrası vücut hatlarında düzensizlikler gelişebilir. Ek olarak gözle görünür ya da elle hissedilebilen cilt katlantıları oluşabilir.

Ciltte Bırakacağı İz: Aşırı nedbeleşme olağan değildir. Nadir vakalarda anormal izler oluşabilir. İzler çirkin ve çevre deriden farklı renkte olabilir. Anormal gelişen nedbeleşme için cerrahiyi de içeren ek tedavi gerekebilir.

Asimetri: Simetrik vücut görüntüsü karın germe sonrası sağlanamayabilir. Deri gerginliği, yağ birikimleri, vücut çıkıntıları gibi faktörler nedeni ile vücutta bir asimetri daha önceden de var olabilir.

Gecikmiş İyileşme: Yarada açılma ya da geç iyileşme olasıdır. Karının belli bölgeleri normal iyileşmeyebilir ve iyileşmesi uzun zaman alabilir. Bir kısım cilt alanları ölebilir. Bu da sık pansuman ve ek cerrahi girişim gerektirebilir. Sigara içenlerde cilt kaybı ve yara iyileşmesinde komplikasyonlara daha sık rastlanır.

Akciğer Komplikasyonları: Akciğer komplikasyonları hem kan pıhtısına (pulmoner emboli) hem de genel anestezi sonrası akciğerlerin sönmesine bağlı olarak gelişebilir. Her iki komplikasyon için de tedavi hastaneye yatırılmayı ve ek tedavileri gerektirebilir. Akciğer embolisi bazı durumlarda hayat tehdit edici ve ölümcül sonuçlara neden olabilir.

Göbek Deliği: Göbek deliğinin kötü pozisyonlanması, nedbeleşmesi, kabul edilemez bir görüntüde olması ya da kaybı gelişebilir.

Uzun Dönem Etkiler: Yaşlanmaya, gebeliğe ve kilo alıp vermeye bağlı olarak ameliyat bölgesi dışında vücut konturu değişiklikleri gelişebilir.

Ağrı: Karın germe sonrası nedbe doku içinde kalmış sinir uçları nedeni ile nadiren kronik ağrı gelişebilir.

Tatmin Edici Olmayan Sonuçlar: Geçirdiğiniz cerrahi işlemin sonuçları ile ilgili olarak nadiren hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu tip sonuçları düzeltmek için ek cerrahi girişim gerekebilir.

 

Karın Germe ameliyatının video görüntüleri:

 

 

 

Anasayfa