MEME KÜÇÜLTME CERRAHİSİ (Redüksiyon mamoplasti)

 

Meme büyümesi memenin gelişimine, gebeliğe ve aşırı kilo alımına bağlı olarak sıkça karşılaşılan bir sorundur. Genellikle hormonal bir soruna bağlı olmayan, son 6 ay içinde büyümesi durmuş ve küçültülmesi istenen göğüsler için cerrahi girişim düşünülür. Bu durum sadece estetik bir sorun oluşturmaz, aynı zamanda omuzlarda ağrı, duruş bozuklukları, meme altında kaşıntı ve kızarıklık gibi sıkıntılara da yol açar. Bu tür şikayetlerine çözüm arayanların aşağıdaki bilgileri edinmesinde yarar vardır.
 

Memelerdeki büyümenin hormonal bir soruna bağlı olup olmadığı araştırılmalıdır.
Memelerdeki büyümenin devam edip etmediği sorgulanmalıdır.
Memede ele gelen ağrılı veya ağrısız bir kitle olup olmadığı araştırılmalıdır.
Memede geçirilmiş bir enfeksiyon veya cerrahi müdahale olup olmadığı sorgulanmalıdır.
Yukarıda sözü edilen özellikler ile ilgili size sorular sorulacak ve gerekli bilgiler aktarılacaktır.

Meme büyüklüğü genellikle sarkma ile birliktedir. Memenin formu iyi fakat iri ise ve bunun yağlanmaya bağlı olduğu düşünülüyorsa sadece vakumla yağ emme yöntemi ile göğüsler bir ölçüde küçültülebilir. Fakat küçültme işlemi ile birlikte aynı zamanda bir form verilmesi de gerekiyorsa genellikle şu yol izlenir:

Meme başı olması gereken yere yükseltilir.
Meme üst kutbu genellikle sarkmış memelerde boşalmıştır, yeniden form verilirken bu alan doldurulur.
Koltuk altına yayılmış olan göğüs daha dar çaplı bir alana hapsedilir ve bu şekilde daha iyi bir form sağlanır.
Bu işlemler sırasında istenen boyutlara kadar küçültülmek üzere meme dokusu ve deri çıkarılır. Genellikle çıkarılan dokular patolojik inceleme için incelenir.

Meme küçültme ameliyatlarında kullanılan tekniğe bağlı olarak bazı farklı özellikler söz konusudur. Bazı sınırlı küçültme ameliyatlarında, iyileşme hızlı ve işlem sonrası hemen normal aktivitelere dönülebilirken, çok iri göğüslerde çıkarılan dokunun durumuna göre bu süreç uzayabilir. Ameliyat süresi de kullanılan tekniğe bağlı olmak üzere 2-4 saat arasında değişir. Aynı şekilde tekniğe bağlı olarak oluşacak izlerin yeri ve uzunluğu da değişir. İzler genellikle ters T harfi şeklindedir. Ameliyat izleri ilk aylarda daha belirgin iken altıncı aydan itibaren daha iyi yönde değişir. Meme başı ile süt kanalları arasındaki ilişkinin bozulmadığı ameliyat teknikleri öncelikle tercih edilmesine karşın, bazı iri göğüslerde bu ilişkinin bozulduğu ameliyat teknikleri tercih edilebilir. Bu konuda muayeneniz sonrası size ayrıntılı bilgi verilerek karara katılmanız sağlanır. Aşağıdaki resimler ameliyat öncesi planlama çizimleri ve ameliyat sonrası 6. ayda kalabilecek izlere örnek teşkil etmesi amacıyla konmuştur fakat izler hastadan hastaya değiştiği için bağlayıcılığı yoktur. Kalacak izleri kesin olarak ameliyat öncesinden öngörmek imkansızdır.

 

 

Belirli bir yaşın üzerinde ve ele gelen kitlesi olanlarda girişim öncesi mammografi gibi görüntüleme tekniklerinden yararlanılır. Daha sonra göğüslerin boyutları, deri ve meme bezi özelliklerine göre kullanılması gereken tekniğe karar verilir. Ailede meme kanseri varsa mutlaka doktora bildirilmelidir.

Ameliyattan önce 10 gün süreyle aspirin gibi kan sulandırıcı ajanlardan kaçınılmalıdır. Hastanın geçmişindeki önemli rahatsızlıklar ve sürekli kullandığı ilaçlar varsa mutlaka doktora bildiriniz.

Ameliyat saatinden önce altı saat süreyle bir şey yenmemelidir. İşlem öncesinde laboratuar tetkikleri ile ayrıntılı bir muayene yapıldıktan sonra önceden belirlenen tekniğe uygun ameliyat planının çizimi yapılır, ameliyat öncesi ve sonrasını kıyaslamak için fotoğraflar çekilir.
Ameliyat sonrası dördüncü saatte ayağa kalkmanıza ve beslenmenize izin verilir. İşlemden sonra hastanede kalış süresi 2-3 gündür. İlk birkaç gün dren denilen ve ameliyat bölgesinde oluşabilecek kan ve serum sızıntılarını toplayacak vakumlu bir torba kullanılır. Gelen miktara göre bu dren 1-2 gün sonra çıkarılır.

Kol hareketlerinin ilk günlerde sınırlandırılmasında fayda vardır. İlk hafta göğsü saran bir bant mevcuttur, yedinci gün bu bant çıkarılır ve sadece dikiş hatlarını örten ve bir hafta kalacak olan ince bantlar kullanılır.

 

Son yıllarda popüler olan "lolipop meme" de denilen "vertikal skar meme küçültme" ameliyatlarında izler ters T harfi şeklinde değil sadece dik bir çizgi şeklinde olmaktadır.

Bu teknikte meme altında ilk zamanlar büzüşme oluşmakta fakat bu durum zamanla azalmaktadır. "Vertikal skar meme küçültme" tekniği kullanıldığında kalsik tekniğe göre daha iyi bir meme projeksiyonu elde edilmektedir. Buna karşın meme altında kalan büzüşmenin bir kaç ay sonra küçük bir müdahale ile düzeltilmesi gerekebileceği de akıldan çıkartılmamalıdır. Aşağıdaki video "vertikal skar meme küçültme" ameliyatı ile ilgili görüntüler içermektedir.

  

ANESTEZİ
Ameliyat genel anestezi altında gerçekleştirilir. Anestezi ile ilgili bütün detaylar anestezi doktoru ile tartışılmalıdır.
 

RİSKLER
Ameliyat sonrası karşıla bilecek sorunlar, erken ve geç dönem sorunları olarak ikiye ayrılır.

 

Erken Dönem:

Kanama, enfeksiyon, yara ayrışması gibi sorunlar son derece nadirdir.

 

Geç Dönem:

İze veya şekle bağlı sorunlar olarak karşınıza çıkabilir. Ameliyat öncesinde iri olmasına karşın meme şekli düzgün olan, genç yaş grubunda elde edilecek sonuçlar ileri yaştaki çok aşırı sarkık memelerde elde edilecek sonuçlardan iyi olmaktadır. İzlerde belirginlik, kızarıklık, kaşıntı erken dönemde bazı koyu tenli kişilerde sıkça rastlanabilir ve ilaç tedavisini gerektirebilir. Şekille ilgili sorunlar daha çok büyüklük ile ilgili sorunlardır. Bu nedenle ameliyat öncesi arzu edilen meme boyutu vücudun diğer özellikleri de göz önüne alınarak net bir şekilde .


Daha büyük göğüslü kadınların meme kanserine yakalanma oranının daha fazla olduğu ortaya çıktı!

 

 

Anasayfa